explicació llicencia creative commons

Tots el continguts son propietat del redactor o creadors i momès ells poden permetre l’us de les imatges o textes.

En el cas de les publicacions de Miquel Pujante, miguelthepooh o colaboradors que signen com #calafellonfire els continguts (multimedia o textuals) son propietat de desmárcate ¡YA! i estan “marcats” com a CC BY-NC-ND (Creative commons amb atribució)

Nota: definició de CC BY NC ND:

El beneficiari de la llicència té el dret de copiar, distribuir, exhibir i representar l’obra i fer obres derivades sempre que reconegui i citi l’obra de la forma especificada per l’autor o el llicenciador.

El beneficiari de la llicència té el dret de copiar, distribuir, exhibir i representar l’obra i fer obres derivades per a finalitats no comercials.

El beneficiari de la llicència solament té el dret de copiar, distribuir, exhibir i representar còpies literals de l’obra i no té el dret de produir obres derivades.

Ès per aixó que marquem tots els nostres continguts com a:

creative-commons-no-comercial-no-derivadas-calafellonfire

 

Les imatges que fem servir en aquest lloc web provenen de bancs d’imatges com Pixabay o ShutterStock